header logo  
Header

НОВИНИ

Mонтажен център на фирма Motovario, Италия 01.10.2008 Стимулирани да бъдем по-ефективни в дейността си, открихме сертифициран монтажен център на фирма Motovario, Италия Повече


Mеждународен серификат за качество - ISO 9001 01.09.2008 През септември 2008 авторитетната сертификационна организация LRQA доказа качеството на продуктите ни като издаде международен серификат за качество - ISO 9001, който е важен критерий за ключовите ни клиенти, за повишаването производствения капацитет на фирмата и развитието на устойчив и конкурентен бизнес в условията на общ европейски пазар.


Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия 01.04.2007 В края на 2007 година спечелихме проект по оперативна програма ФАР BG 2005 BG 2005/017-353.10.04, „Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия” Повече<< 1 2 3 4 5 6 7 8

Форма за контакти